Cursos en català dirigits a professionals de l'àmbit de l'ensenyament.

La importància del lideratge al món de l'escola és decissiva. Si un professional no lidera la seva tasca i la seva vida difícilment podrà educar en els seus alumnes com liderar les seves vides. Si no treballes per als teus objectius formaràs part dels objectius d'un altre.

Curs de coaching escolar per a docents  120h/online   12/13 setmanes